Algemeen

Organisatiecommissie

 
Batavier

Organisatie van de Batavierenrace

De Batavierenrace wordt jaarlijks georganiseerd door de Organisatiecommissie die wordt gevormd door 10 studenten. Hiervan komen er 5 uit Enschede en 5 uit Nijmegen. De Organisatiecommissie staat onder toezicht van het stichtingsbestuur en wordt ondersteund door een aantal vaste commissies.

Interesse in een bestuursjaar bij de Batavierenrace? Klik hier.


Organisatiecommissie 45e Batavierenrace

Hieronder is te zien wie de nieuwe organisatiecommissie vormen. Dit jaar komen er 5 uit Enschede en 5 uit Nijmegen.

20151204-p1060754(2)

Klik op de namen van de Organisatiecommissie om meer over deze personen te lezen. Bij de namen is tevens aangegeven op welk werkveld deze persoon actief is (hierin staat EB&F voor het werkveld 'Externe Betrekkingen & Faciliteiten' en WRV voor het werkveld 'Wedstrijd, Route en Veiligheid').

Elian König (Voorzitter, WRV)
Juliët van der Rijst (Vicevoorzitter, EB&F)
Steven Huls (Secretaris, EB&F)
Jari Wennemers (Penningmeester, EB&F)
Michèlle Bouwmans (EB&F)
Ellen Bourgondiën (EB&F)
Bas Timmen (EB&F)
Bregje Klomp (WRV)
Jeroen van Haaren (WRV)
Michael van der Lans (WRV)


Historie Organisatiecommissie

In de loop der tijd hebben velen geholpen om de Batavierenrace te brengen waar die nu is. Daaronder vallen natuurlijk ook de Organisatiecommissies die de 45e zijn voorgegaan. Een overzicht voor de commissies uit het verleden is hier te vinden.

Hoofdsponsor
SUSA Studenten uitzendbureau
Susa Facebook
Overige sponsoren
Go-Tan
VMI-group
MIRA+