Kasco

De Kasco

De Kascontrolecommissie controleert de penningmeester van de Organisatie Commissie en zijn of haar boekhouding en kijkt op deze manier of de financiële gang van zaken bij de Batavierenrace klopt. Zij rapporteren hun bevindingen vervolgens aan de rest van de Organisatie Commissie en aan het Stichtingsbestuur.