Stichtingsbestuur

Logo

Het Stichtingsbestuur van de Batavierenrace

Het Stichtingsbestuur heeft een toezichthoudende en controlerende taak, met name op het financiële vlak. Het bestuur creëert randvoorwaarden voor het functioneren van de Organisatiecommissie en bewaakt de continuïteit van de Stichting. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen: twee personen zijn benoemd vanuit de beide universiteiten (de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente), het overige bestuursleden zijn benoemd door het Stichtingsbestuur en/of de Organisatiecommissie.

Leden van het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de volgende personen:

- Mevr. Chantal Hilgeholt - Voorzitter
Manager Facility Services, Universiteit Twente

- Mevr. Irene Salverda - Vicevoorzitter
Strategisch bestuursadviseur, Wageningen University & Research

- Mevr. Charissa van Mourik - Secretaris
Hoofd Student Life and International Mobility, Radboud Universiteit

- Dhr. Joris Hermans - Penningmeester
Hoofd Sport, Radboud Universiteit

- Dhr. Gijs Verburg - Lid
Manager Sport & Cultuur, Universiteit Twente

Het Stichtingsbestuur en de Batavierenrace

Hans Punt over de Batavierenrace
Studeren en de Batavierenrace hoort voor iedereen die studeert of ooit gestudeerd heeft onlosmakelijk bij elkaar. Menig student heeft de Batavierenrace dan ook aan den lijve ervaren: als deelnemer, als feestvierder na afloop of als een van die vele vrijwilligers die samen met de organisatie jaarlijks dit fantastische sportevenement weer mogelijk maken.
Naast het sportieve gebeuren wordt er, samen met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven aandacht besteed aan de wijze waarop een dergelijk evenement verantwoord georganiseerd kan worden: duurzaamheid staat daarbij centraal. Afgelopen jaar is hierover zelf samen met een aantal partners uit het bedrijfsleven een themacongres voorafgaand en de glorieuze binnenkomst van dit evenement in Enschede, georganiseerd.

Kortom de Batavierenrace is een geweldig en uniek sportevenement dat zich jaarlijks van Nijmegen naar Enschede verplaatst en waarbij veel meer gebeurt dan alleen maar hardlopen !
Mijn eigen 1e ervaring met de Batavierenrace is al van meer dan 25 jaar gelden, waarbij ik meteen de slotetappe mocht lopen: wat een ervaring!

Daarna nog regelmatig als deelnemer berokken geweest met diverse teams, waarbij ik het genoegen heb gehad om in wisselende samenstelling zowel een etappe in de nacht, ochtend als overdag te mogen lopen. Vooral de nachtetappe is een bijzonder ervaring. Het mooiste als deelnemer heb ik de sfeer tijdens dit evenement ervaren: sportief /prestatie maar vooral ook veel gezelligheid. Samen met al die andere lopers maar vooral ook met je eigen team.

De Batavierenrace is en blijft een unieke ervaring die niet is te vergelijken met welke andere loop dan ook!

Rob Vaessen

Rob Vaessen, oud-penningmeester Stichtingsbestuur, over de Batavierenrace:
Voor de 31e Batavierenrace werd ik gevraagd om medewerker te worden. Sindsdien heb ik het batavirus te pakken. Vanaf de 31e ben ik er dan ook altijd bij betrokken gebleven. Eerst twee jaar als lid van de Organisatiecommissie, daarna in diverse vrijwilligersfuncties en in de Raad van Advies. Sinds 2013 als penningmeester van het Stichtingsbestuur.

Aan de Batavierenrace koester ik vele mooie herinneringen. Ik heb er de basis voor mijn huidige werk gelegd, vriendschappen zijn er gesmeed, veel lol gehad en ieder jaar weer genoten van die bijzondere mix van fanatieke sporters en studentikoze lopers die naar het grandioze feest lopen. Ik kan van harte aanbevelen om erbij te zijn. Als loper, vrijwilliger, sponsor… Zorg dus ook dat jij geen editie meer mist!

Rob cuppen

Rob Cuppen, oud-lid Stichtingsbestuur, over de Batavierenrace:
Hét sportevenement dat voor elke student toegankelijk en haalbaar is en waaraan je tijdens je studie moet hebben deelgenomen, al is het maar één keer. Een prachtige leerschool voor de studenten die het organiseren.
Verder voor het bedrijfsleven: de Batavierenrace biedt een geweldige doelgroep van zogenoemde high potentials, de uitstraling van een geweldige organisatie, de mogelijkheid van naamsbekendheid bij en contact met een duidelijk omkaderde doelgroep.

Verbondenheid
Dit jaar wordt het de 32e keer dat ik aanwezig ben bij de Batavierenrace. Naar schatting heb ik tegen de 20 keer meegelopen. Verder teamcaptain, commissielid, wisselpuntmedewerker, wedstrijdleiding, bewegwijzering en chauffeur universiteitsteam Nijmegen. Het leukste van de Batavierenrace vind ik dat het nooit gaat vervelen. Elk jaar brengt weer nieuwe hoogtepunten en een nog verder geperfectioneerde organisatie. Zelf meelopen in een team bleef toch altijd het leukste.

Wim Brand, oud-lid Stichtingsbestuur, over de Batavierenrace:
Het mooiste en grootste sportevenement voor studenten, sportief en organisatorisch op eenzame hoogte.
Ik heb nog nooit meegelopen, maar heb het altijd bijgewoond. Er heerst een fantastische sfeer, leuk om zowel bij de start als de finish erbij te zijn.

Het bedrijfsleven
Voor het bedrijfsleven is de Batavierenrace een aantrekkelijk evenement om je naam aan te verbinden. De organisatie bestaat uit jonge ondernemende mensen die goed kunnen organiseren en sportief zijn, wellicht een interessante recruteringspoel. De Batavierenrace is een leuke gelegenheid om eventuele innovaties, acties en aanbiedingen onder de brede studentendoelgroep te brengen.