SSN

Logo ssn

Studentensport Nederland (SSN)

SSN is een landelijke organisatie die de belangen vertegenwoordigt van de sportende student, zowel in top- als in breedtesport en voor zowel de gebonden als de ongebonden sporter. Daarnaast organiseert SSN 50 studentenkampioenschappen per jaar!

Het is onze missie om de studentensport in Nederland in al deze facetten te bevorderen. Dit doen wij niet alleen. Samen met en namens een sterke en lokaal betrokken achterban van sportraden en sportcentra en voor en door studenten, behartigen wij de belangen van de sportende student. Wij organiseren en/of ondersteunen nationale en internationale studentensportevenementen op verschillend niveau. Als platform voor ontmoeting bieden wij onze achterban de mogelijkheid kennis te delen en deze kennis te bundelen in ons kenniscentrum. Samen sterk voor de sportende student!

SSN ziet in de sportende student een belangrijke en waardevolle groep die vertegenwoordiging en ondersteuning nodig heeft. In veel gevallen sporten studenten georganiseerd in studentensportverenigingen, maar in toenemende mate ook individueel, ongeorganiseerd of anders georganiseerd. Deze studentensporters zijn van belang door de positieve effecten die sport tijdens de studieperiode kan bieden.
Jongeren die gaan studeren haken veelal af bij de reguliere georganiseerde sport en/of stoppen met sporten. Studentensport met goede faciliteiten en ondersteuning kan er voor zorgen dat deze uitstroom tegengegaan wordt en dat deze studenten juist een actieve leefstijl behouden binnen de studentensportverenigingen en de sportcentra.
SSN wil daar samen met haar achterban van lokale sportraden en sportcentra voor gaan en zoekt nadrukkelijk de verbinding met landelijke en lokale (sport)-organisaties, overheden en bonden om de ruim 100.000 studentensporters optimaal te faciliteren en te laten groeien tot een totaal van 150.000 studentensporters.


Kerntaken
Samen met haar achterban staat SSN voor drie kerntaken, die ook terug te zien zijn in de takken binnen de organisatie. Dit zijn: Belangenbehartiging, Evenementen en Topsport.

1. Belangenbehartiging
Binnen deze tak van de organisatie staat het behartigen van de belangen van de sportende student centraal. In deze rol zorgt SSN ten eerste voor een stuk integratie en kennisoverdracht tussen OSSO's, Studentensportbonden (SSB's) en Organisatiecommissies (OC's). Voor deze partijen verzorgt SSN ook een gedeelte Kadervorming.
Daarnaast onderhoudt SSN contact met externe partijen. Op nationaal niveau zijn dit het ISO en de LSVB, die vaste gesprekspartners zijn voor de landelijke politiek. Op internationaal niveau onderhoudt SSN contacten met de EUSA en FISU, de Europese en Wereldstudentensportorganisaties.

2. Evenementen
Dit tweede organisatie onderdeel bestaat uit het concreet organiseren van sportevenementen binnen de studentensportwereld. Het handelsmerk van SSN hierin zijn de Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK’s) die in meer dan 50 takken van sport georganiseerd worden. Voor de organisatie van al deze NSK's bestaan aparte commissies. De taak van SSN is hierin het houden van toezicht op de kwaliteit, het niveau en de externe communicatie van de NSK's.
Eens per jaar wordt het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap gehouden. Dit is een cluster van een aantal veel beoefende sporten in de Nederlandse Studentenwereld. Dit meerdaags evenement is daarom een van de grootste in de Nederlandse studentensport.

3. SSN Topsport
SSN Topsport houdt zich voornamelijk bezig met de praktische werkzaamheden rond de uitzending van Nederlandse deelnemers naar de WUC's en Universiades.