Raad van Advies

Raad van Advies (RvA)

De Raad van Advies vormt een vraagbaak die de continuïteit van de Batavierenrace waarborgt middels het geven van gevraagd en ongevraagd toekomstgericht advies aan de Organisatie Commissie, waarbij zij het huidige beleid plaatst in historisch perspectief en langetermijnbeleid.