Beat Batten!

Batavierenrace zet zich samen met Topicus in voor Beat Batten! Jij toch ook?

Beat batten!


Stichting Beat Batten!

Maar wat is de ziekte van Batten eigenlijk?

Elk kind gun je een goede jeugd. Je gunt elk kind dat hij/zij kan sporten, buiten kan spelen, vriendjes maakt, op kan groeien en een mooi leven mag leiden. Maar kinderen met een stofwisselingsziekten hebben het hier erg moeilijk mee en krijgen vaak te maken met zware complicaties.

De ziekte van Batten is een slopende, dodelijke stofwisselingsziekte bij kinderen. Wereldwijd krijgt 1 op de 25.000 kinderen er mee te maken. Als je kind Batten heeft, dan lijkt er tot ongeveer het 5e jaar niets aan de hand. Daarna volgt een opeenstapeling van problemen: Ernstig verlies van gezichtsvermogen, aanvallen van epilepsie en geheugenverlies. De ziekte wordt ook wel een vorm van kinderdementie genoemd. Kinderen komen in een rolstoel terecht en verliezen de mogelijkheid te communiceren. Onvermijdelijk volgt het overlijden van het kind, wat meestal tussen het 15e en 25e levensjaar gebeurt.

Omdat er weinig bekend is over stofwisselingsziekten en ieder kind een goede toekomst verdient, zet de Batavierenrace zich in voor Stichting BeatBatten!. Een initiatief dat zich inzet voor het financieren van hoopgevend onderzoek naar de stofwisselingsziekte Batten, een ziekte die voornamelijk voorkomt bij kinderen. Topicus en de Batavierenrace verbinden zich meerjarig aan dit goede doel om bij te dragen aan het vinden van een behandeling.


Help je mee?

Zet je in voor Beat Batten!

Als ploeg of als individu kan je helpen, of je nu mee rent of niet!

Maak voor jouw ploeg een actiepagina aan via: https://www.inactievoorbeatbatten.nl/project/2024-batavierenrace en laat jullie deelname sponsoren door jullie familieleden, vrienden en bekenden.

Lever tijdens de Batavierenrace jouw plastic en blik in, in de daarvoor bestemde emballagebakken. De opbrengst van deze actie wordt geschonken aan BeatBatten!.

Kom in actie!