Protest indienen

Protest indienen nu niet mogelijk

Momenteel is het indienen van een protest niet mogelijk. Protesten kunnen worden ingediend vanaf de start van de wedstrijd tot en met de woensdag er na. De definitieve uitslag wordt uiterlijk op de vrijdag na de wedstrijd gepubliceerd.